ŠKOLIACE STREDISKO AKREDITOVANÉ NÁRODNÝM INŠPEKTORÁTOM PRÁCE (NIP) KOŠICE

Ponúkam základné i opakované školenia vodičov motorových / vysokozdvižných /vozíkov, aktualizačnú odbornú prípravu v tomto segmente, školenia poverených osôb podľa STN 26 8805, výmenu starých preukazov za euro preukazy, komplexnú poradenskú činnosť v oblasti práce na pracovisku s vysokozdvižným motorovým vozíkom, technickú kontrolu motorových vozíkov a odbornú kontrolu plynového zariadenia motorových vozíkov podľa STN 3691.

Teoretická príprava i praktické zaučenie. Pre skupiny aj individuálne.

Školenia prebiehajú v súlade s legislatívnym rámcom prijatým v SR a platnými technickými normami.

 

Súbory na stiahnutie:

Žiadosť o prijatie na školenie vo formáte .doc alebo .pdf