PORADENSKÁ ČINNOSŤ, VEDENIE A UDRŽIAVANIE PREDPÍSANEJ DOKUMENTÁCIE
KONTINUÁLNE PODĽA POTREBY

Ponúkam komplexnú poradenskú činnosť v oblasti práce na pracovisku s vysokozdvižným motorovým vozíkom, t.z. vedenie a udržiavanie predpísanej dokumentácie, jej systematické upresňovanie a doplňovanie, školenie zamestnancov, kontrolnú činnosť a pod.

 

Dodoklady pri prevádzkovaní vysokozdvižného vozíka:

  • Technický preukaz motorového vozíka
  • Preukaz vodiča motorového vozíka
  • Dopravno prevádzkový poriadok pre motorové vozíky
  • Návod na opravu a údržbu
  • Evidenčný list motorového vozíka
  • Evidenčný list vodiča motorového vozíka
  • Záznamová kniha (pri vysokozdvižnom vozíku na LPG pohon)