TECHNICKÁ KONTROLA MOTOROVÝCH VOZÍKOV + PROTOKOL PODĽA STN 3691 - POVINNÁ 1X ZA ROK

Motorové vozíky patria medzi vozidlá, ktoré spravidla nie sú účastníkom cestnej premávky, preto neabsolvujú periodickú kontrolu v STK. Každý majiteľ motorového vozíka však musí zabezpečiť jeho pravidelnú technickú kontrolu v súlade s STN 3691.